Backup Patteri San Diegossa.

 

Oletetaan että tulevan vuosikymmenen aikana vuokrat ja muut kustannukset olisivat jäädytetyt mutta paneelit tulisivat ilmaisiksi; energiantuoton suhde investoituun pääomaan olisi siltikin vain 3,7. Jotta aurinkopaneelit voisivat suoraan korvata fossiilisen energiantuotannon niiden olisi tuotettava paneelia kohti 3 – 4 kertaa enemmin nykyiseen verrattuna ilman lisäkustannuksia ylläpitääkseen nykyisen globaalin keskimääräisen 11:1 suhteen. Huomioi että jotkut yrittävät määrittää kustannukset toisin saadakseen suuremman arvon suhteelle, mutta tässä esitelmässä käytetään kustannus/tuottoanalyysia hyvin erillisestä projektista minkä kaikki luvut ovat saatavilla. [10].

tesla.png

Tuulivoiman asema ei ole sen parempi. Kun 300 tonnia terästä kohti maakaasukäyttöisessä voimalassa tuotetaan 600 MW (tai 2kW teräskiloa kohti) sama kilomäärä tuuliturbiinissa on osallinen vain 2 Watin kapasiteettiin, ja vielä kun betoni turbiinin jalustassa otetaan huomioon suhde heikentyy entisestäänkin.Tuulivoiman energiantuottosuhteen ollessa noin kaksinverroin suurempi kuin aurinkokennojen ollen silti aika paljon pienempi kuin 11:1 suhde joka on luonteenomaista maailmantaloudelle tänään.

Sen lisäksi lisätessämme akustoja taataksemme keskeytymättömän sähkönsyötön markkinoille, investoinnin tuotto putoaa entisestäänkin. Akustot, tai mikä hyvänsä energiavarastoinnin muoto tarkoittaa yksinkertaisesti vain lisäkuluja ilman lisäystä kokonaisenergian jakelussa, senvuoksi nostaen kuluttajien kustannuksia.

Päätelmiä

Oletetaan että tulevaisuuden paljon kehittyneemmät uudistuvat teknologiat kasvaisivat 50 prosenttiin maailman energiatarpeesta, investoinnin tuottaessa 5,5 kertaisesti sijoitettuun pääomaan nähden. (ts, puolet  nykypäivän globaalitalouden käytännöstä), kuntaas toinen 50% olisi kuten tänäänkin. Tässä skenaariossa 11:1 suhde putoaisi 8:1 siivuun ja meidän pitäisi vähentää kaikenkaikkista globaalia taloudellista aktiviteettiamme 40%. Ensimmäiset 10% leikkaukset voitaisiin saavuttaa eliminoimalla tai supistamalla rankasti korkeakulttuuria, korkeakouluopiskelua, kehittynyttä lääketiedettä, kansainvälistä matkustelua ja Internettiä. Jätetään lukijoille omavalintaiseksi miten laajentaa tätä listaa saavuttaakseen täyden 40% vähennyksen. Selvästikkään tämä ei ole houkutteleva esitys joka voisi saavuttaa demokraattista tukea.

Itseasiassa BP,n ja Exxon Mobilin paras arvio on että tuntemiemme uudistuvien tuskin tuottavan edes 10% maailman ensisijaisesta energiatarpeesta vuoteen 2040 mennessä joten lyhyt lista ylläkuvatuista erittäin ankarista toimenpiteistä voisi olla riittävä vaikkakaan ei hyväksyttävämpi kuin syvemmät leikkaukset.[11]

On nähtävissa, senvuoksi, että siinä laajuudessa kun yhä enemmän ihmisiä haluaa tulla rikkaiksi maailma tulee tarvisemaan enemmin fossiilista ja ydinenergiaa, ei vähemmän. On olemassa yksi keino yrittää neliöidä tämä ympyrä sen ollessa uudelleensuunitella maailma energiatehokkaammaksi, ja niiden jotka ovat rikkaita tai keskiluokkaa pitäisi puolittaa henkilökohtainen päivittäinen energiankulutuksensa muuttamalla elämäntapojaan, mutta, tämä on jälleen epätodennäköinen tulevaisuudennäkymä.[12]

Yrittäkäämme sensijaan kuvitella tämänpäivän globaalin talouden toimivan siten että 50% kokonaistaloudesta sisältäen energiainvestointien tuoton suhteessa 2:1 kuten olisi, jos nykyset uusiutuvat tulisivat kokonaisvaltaisiksi kuten äskeisessä Jacobsonin paljon keskustellussa tutkimuksessa.[13] Miltä talous näyttäisi? Tukeakseen jäljelläolevaa taloutta myöhemmän 90% väestönkasvun tarvitsema laajentuva energiateollisuus edellyttää 90% kasvua globaalissa bruttokansantuotteessa. Ensimmäiseksi nämä molemmat vaihtoehdot ovat mahdottomia. Sen lisäksi toisen asteen vuorovaikutukset voisivat olla valtaisia ja palvelesivat globaalin talouden kuristajina milelummin kuin ylläkuvattu väestömäärän rajoittaminen.

Lopuksi, jos kaikki arvioidut 10,3 miljardia ihmistä todennäköisesti vuonna 2065 eäisivät Euroopan elintasolla, energiantarve olis 4 kertaisesti mitä käytämme tänään, lukuunottamatta huomattavia säästöjä joita odotetaan energiatehokkuudelta ja varastoinnilta.

 

Mainokset