Uusi Tutkimus Päättelee Euroopan Tarvitsevan Aina 100% Perinteisen Energian Varavoimaa

Uusi Saksalainen tutkimus arvioi Euroopan tuulivoimaa, Tulokset ovat tuhoisia. Tutkimus päättelee että tuulivoima tarvitsee melkein 100% varavoimaa ja että mitä enemmän kapasiteettia asennetaan, sen suurempaa on sen epävakaisuus.

Thomas Linnemannin ja Guido Vallanan arvioima tutkimus, havaitsi 18 Euroopan valtion tuhansia kilometria itä-länsisuuntiin laajenneen tuulivoimalaivaston olevan suurelti epävakaata paljastaen voimakkaan pätkittäisen luonteensa.

Toisin sanoen Euroopan sähköverkon tuotanto vaihtelee villisti siten voimatta toimia hyvin. Tutkimusabstrakti jatkaa:

Vaistonvaraisesti odotettavissa ollutta tämän tuulivoimalaivaston tuoton tasaantumista joka johtaisi varavoiman tarpeen pienenemiseen, miten hyvänsä, ei esiinny. Sitävastoin suuresti katkonainen tuulivoimalaivaston tuotto merkittävine piikkeineen ja minimeineen on havaittavissa ei vain yhdessä maassa vaan myöskin kokonaisuudessaan Euroopan 18 maassa. Sen vuoksi tuulivoima edellyttää käytännössä 100% varavoimaa. Kaikkien (myös yhdistettyjen) tiedettyjen varastointitegnologioiden kapasiteetit ovat (ja tulevat kasvavasti ollemaan) merkityksettömiä verrattuna edellytettyyn kysyntään, varavoima pitää tuottaa perinteisillä voimaloilla, näiden markkinatilanteen ollessa olennaisesti heikentynyt poissaolollaan energiamarkkinoilta

 

 

Äärimmäinen vaihtelevuus

Tutkimus tuottaa  vankan analyysin ja kaaviot jotka esittävät mitä on kyseessä. Kuvion 1 alla kuvaillaan maalle ja merelle sijoitetun Saksan tuulivoiman äärimmästä vaihtelevuutta vuoden 2016 aikana.

 

 

Saksan tuulivoiman energiantuotto vaihtelee melkein nollan ja 30 000 MW välillä. Source: ENTSO

Saksan tuulipuistot ovat tuottaneet vain osasen asennetusta nimellistehostaan, tuskin koskaan saavuttaen 20%, vuosittain keskimäärin 17% vuodesta 1990.

Saksan tuulipuistojen kapasiteetin käyttöaste vuodesta 1990 vuoteen 2016.

Tutkimuksen johtopäätös:

Saatavilla oleva (varmistettu) Saksan tuulipuistojen sähköntuotto jäänee näin aina alle 1% asennetusta nimelliskapasiteetista. toisinsanoen: Joka vuosi on ainakin yksi neljännestunti jolloin 99% Saksan tuulipuistojen nimellistehosta ei ole saatavilla jolloin käytännössä 100% suunnitellusta varavoimasta hallitsee.

Sen lisäksi vuosien 2010 – 2016 heikkojen tuuliolojen analyysi kertoo olleen ainakin 160  viiden päivän tai yli jaksoa kun Saksan tuulipuistojen tuotto oli alle 5000 MW ja 10 – 14 päivän heikon tuulen jaksoa esiintyy joka vuosi.

Read (German) entire study here.

Lähde: http://notrickszone.com/#sthash.XSPrhi18.dpbs

Mainokset