Laitos Asettaa Ankarat Rajat Kylmenemiselle.

Viime vuosina  Jennfer Marohasy on dokumentoinut lämpötilamittausten räikeää uudelleenmallinnusta homogenisointiprosessin kautta. Hän on raportoinut että Australian ilmatieteen laitos ja CSIRO käyttävät homogenisoituja datasettejä raportoidessaan ilmastonmuutoksesta. Kuitenkin olettaen että raakadata CDO datasetissä esittää tosiasiallisia mittauksia.

Eiliseen asti.Myöhään eilen huomio kiinnittyi etttä AU Ilmatieteen laitos (BOM) asettaa tarkan mitta-alueen alarajan kylmän lämpötilan tallentamiselle.

Siten, kun Gouburnin sääasema mittasi -10,4 sunnuntai aamuna – BOM ”laadunvalvontajärjestelmä” joka on suunniteltu poistamaan väärät korkeat tai matalat arvot nollasi sen arvoon -10.0

Selvästi sanottuna, tosiasiallinen mitattu arvo oli -10,4 oli ‘automaattisesti adjustoitu’ siten että se tallennettiin -10,0 syötteellä CDO datasettiin

Tämä siis kuinka BOM yritti vesittää huolen siitä että -10,4 mittaus joka tallentui BOM haivaintoarkistoon klo. 6,15am sunnuntaina sivuutettiin eikä siiretty CDO datasettiin.

Vaikka olisi järkevää odottaa että BOMilla olisi menetelmä paikallaan estääkseen virheelliset mittaukset, yksinkertainen plotti Goulburnista osoittaa että alle -10 lämpötiloja oli odotettavissa.

Mikä johtaa kysymykseen: Q1. Milloin tarkasti otten vuorokautinen lämpötilaminimi oli asetettu -10.0 asteeseen Celsiusta.

On tiedetty jo jonkin aikaa BOM,in suorittavan historiallista revisionismia (uudelleenkorjailua) homogenisointiprosessin kautta – kuntaas adjustoinnit mittauksiin on tehty jotta paikalliset ja kansalliset trendit sopisivat paremmin teoriaan ihmisperäisestä ilmaston lämpenemisestä – ja voinee nyt raportoida proseduurin asetetun rajoittamaan todellisen mittauksen mitta-aluetta minkä yksittäinen sääasema voi esittää totena.

Erityisesti Goulburnissa, sääasema an asetettu adjustoimaan mikä tahansa arvo alle -10 -10.0 arvoon. Silti Goulburnissa tallennettiin -10,9 ja -10.6 lämpötiloja vuonna 1994 – vain muutama vuosi sääaseman asentamisen jälkeen.

This is a time series plot of minimum daily temperatures as recorded at Goulburn airport (station number 70330) from July 1990 to yesterday. The data has been charted to show that there is often exceedance of upper and lower control limits when set at three standard deviations from the overall mean.

Niimpä, seuraava kysymys: Q2. Kuinka on määritelty että Goulburnin lämpötilojen ei pitäisi alittaa minimiä -10,0?

Lähde: http://jennifermarohasy.com/2017/07/bureau-now-sets-strict-limits-cooling/

 

Mainokset